Algemene info kampen

Algemene informatie kampen:


Verzekering:

Onze kampen zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen. Ook tijdens onze busuitstap.

Annulatie:

Welke kosten zijn er bij annulatie van een vakantie?


Afhankelijk van de datum waarop je annuleert zijn er kosten bij het annuleren van een vakantie:

  • tot en met de 14de dag na inschrijvingsdatum: geen annulatiekosten
  • vanaf de 15de dag na inschrijvingsrdatum, en minstens 31 dagen voor vertrek: € 25 annulatiekosten
  • binnen de maand (30 dagen) voor vertrek, en minstens 8 dagen voor vertrek: 50% van de gefactureerde deelnameprijs als annulatiekosten
  • binnen 7 dagen voor vertrek of bij het niet opdagen op de dag van vertrek: de volledige deelnameprijs

Uitzondering: er wordt 25€ aangerekend omwille van een hospitalisatie of ziekte van de betrokkene waardoor deelname aan de vakantie onmogelijk is en bij sterfgevallen tot in de 2de graad. Gelieve in deze gevallen een bewijs van de behandelende arts of een rouwbrief aan het secretariaat van Vision Art te bezorgen.

GPDR toestemmingsverklaring:

Toestemming voor het nemen van foto's, de opname van beelden en het gebruik hiervan.


Zoals aangegeven in het inschrijvingsformulier geeft u bij het inschrijven van één van onze kampen, de toestemming voor de vastlegging en de weergave van de naam van uw kind, beeltenis en afbeelding verbonden aan uw kind in foto's , beelden of audiovisuele opnamen gemaakt door Alex Rens, zaakvoerder van Vision Art, alsook in publiciteit over de onderneming.